Reflexiona

Icona iDevice Cas d'estudi
Hem comentat que la major part de la informació sobre un medicament nou en el moment de la comercialització procedeix dels assaigs clínics; també hem comentat que, en aquesta etapa, només han rebut el medicament menys de 10.000 persones (habitualment, no més de 5.000). Tenint en compte això, quins efectes adversos produeix realment aquest principi actiu?

La conclusió és que quan un medicament arriba al mercat hi ha grans incerteses sobre quins són els seus efectes indesitjats rars o molt rars. És molt important que tinguis en compte aquest senzill exercici numèric cada vegada que pensis en prescriure un medicament nou, especialment si es tracta d’una molècula que inaugura una nova classe química o un nou mecanisme d’acció. La fitxa tècnica del medicament o la informació publicada en revistes científiques per a aquest nou producte podria afirmar: “només s’han observat alteracions lleugeres de les transaminases ” o bé “ en alguns casos produeix erupcions cutànies passatgeres”. Això estaria d’acord amb la informació disponible, però no impedeix que, a mesura que es promou l’ús d’aquest principi actiu, comencin a aparèixer casos d’hepatitis fulminant, de pancreatitis o de síndrome de Lyell, per exemple.