Recursos

Icona iDevice Material addicional

Fixa’t en la taula següent. És de l’article: Wysowski DK, Swartz L. Adverse Drug Event Surveillance and Drug Withdrawals in the United States, 1969-2002. Arch Intern Med 2005; 165:1363.

Probablement recordes alguns dels fàrmacs que s’hi anomenen. Observa el temps que passa entre l’aprovació del medicament i la seva retirada per causa d’un efecte indesitjat greu.


[Aneu a la taula original]

L’estudi s’acabava l’any 2002. Hi ha hagut uns quants casos sonats d’ençà del 2002. Un d’ells, el rofecoxib (Vioxx®), al qual ens hem referit abans, va marcar un punt d’inflexió tant pel nombre de persones afectades com per l’escàndol del que es va veure envoltat. Malgrat tot, aquest cas no va ser el darrer. Dóna una ullada a l’índex dels últims 20 números del Butlletí Groc. Quins medicaments s’han hagut de retirar des de l’any 2004? 

A banda dels efectes indesitjats que han obligat a retirar alguns productes del mercat, el coneixement de noves reaccions adverses mitjançant la targeta groga, altres estudis durant la fase de post-comercialització i l’anàlisi de grans bases de dades permeten anar completant el perfil de seguretat dels fàrmacs. Per tant, la relació benefici/risc no és quelcom estàtic, sinó que cal considerar-la un concepte dinàmic que evoluciona, a mesura que anem afinant el coneixement dels efectes beneficiosos dels medicaments en la pràctica clínica real però, sobretot, en anar descobrint efectes adversos.

Naturalment, com més nou sigui el fàrmac, més s’aniran modificant tant el numerador com el denominador de la relació benefici/risc. Per això és interessant que tinguis ben present quins dels medicaments que prescrius són de comercialització recent (inferior a cinc anys). Pots consultar a la llista següent els medicaments que han entrat al mercat en els darrers anys.