Missatges clau

Icona iDevice En resum

Quan un medicament arriba al mercat, tenim molt poca informació sobre la seva seguretat, especialment sobre els seus efectes adversos rars o molt rars.

No es pot afirmar que un medicament nou és més segur que els anteriors principis actius de la mateixa família fins que no hi hagi un nombre suficient de persones exposades a aquest medicament.

Qui millor pot fer la tasca de completar la informació sobre els efectes indesitjats dels medicaments nous és el professional sanitari que és al costat dels malalts que reben aquest medicament; és a dir, tu!

Les targetes grogues que envies al Centre de Farmacovigilància són essencials per a anar acumulant les proves que van dibuixant el veritable perfil de seguretat dels medicaments, els nous i els no tant nous.